Hva er asbest?

Asbest er ikke ett bestemt stoff, men en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur som bl.a. kan virke kreftfremkallende og øke risikoen for kreft. De kreftformer som er sterkest relatert til innånding av asbeststøv er brysthinnekreft og lungekreft. Asbest kan også føre til godartet fortykkelse av brysthinnen og asbestose.

Risikoen oppstår når løse asbestfibre dannes til støv som kan pustes inn. Normalt vil ikke asbestholdige plater og lignende innebære risiko med mindre de sages i, skades, bearbeides eller utsettes for andre påkjenninger. Materialer som inneholder Asbest og som er godt vedlikeholdte avgir ikke asbeststøv.

I Norge ble bruk og import av Asbest forbudt fra 1985.

Hvor finner man asbest?

  • Asbest har vært i bruk i rundt 100 år, og i Norge var Asbest særlig utbredt mellom 1940 og 1980. I dag er det fortsatt bare en liten del av de asbestholdige materialene som er fjernet fra eldre bygninger og installasjoner.

Asbest brukt som isolasjonsmateriale rundt kjeler, rør og lignende, samt asbest som er påsprøytet, hefter dårligere til underlaget og kan derfor lett avgi støv ved rivning og reparasjon. Asbest ble tidligere ansett som svært anvendelig fordi det varmeisolerende i tillegg til brannsikkert, og fibrene var fleksible og sterke.

Man finner Asbest i tak- og veggplater ute, det som blir kalt eternitt. Plater med Asbest brukt inne, som kalles internitt. Bruksområdene for asbest har vært svært mange.

Hvordan fjernes asbest?
Det er nødvendig med sikkerhetstiltak når det er risiko for asbeststøv i luften, og det stilles strenge krav til verneutstyr og sikring av arbeidsområdet. De asbestholdige materialene skal være tett innpakket i plast, og arbeiderne skal bære verneutstyr. I tillegg må firmaet som utfører jobben har godkjenning fra Arbeidstilsynet.

De av våre arbeidere som driver med asbestsanering, er godt kurset og har god kjennskap til riktig utførelse.
Del med andre!